Page 7 - NOWY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI…

WESTWARD Europe • 2012
7
MDS01 - Zestaw nasadek 3/8" - 27 szt.
MDS03 - Zestaw bitów i akcesoriów - 36 szt.
MDS04 - Zestaw kluczy p askooczkowych z grzechotk - 16 szt.
MDS05 - Zestaw kluczy p askich - 10 szt.
MDS06 - Zestaw kluczy imbusowych i klucze regulowane -
20
szt.
MDS07 - Zestaw szczypiec - 4 szt.
MDS08 - rubokr ty i rubokr ty precyzyjne - 11 szt.
MDS09 - rubokr ty Torx - 8 szt.
MDS10 - Szczypce blokuj ce i m otek gumowy - 3 szt.
MDL01 - Zestaw nasadek 1/4"x1/2" - 57 szt.
Produkt
Numer artyku u Cena
TT-07-10/192
W5510.000.005
2.790,00
Wózek narz dziowy z 10 modu ami - 192 narz dzia
WÓZEK NARZ DZIOWY + ZESTAW NARZ DZI - 192 sztuki
Wszystkie ceny podane bez VAT wa ne do 30.04.2013 – nie odpowiadamy za b dy w druku
MDS01
MDS03
MDS04
MDS05
MDS06
MDS07
MDS08
MDL01
MDS09
MDS10