Page 4 - NOWY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI…

WESTWARD Europe • 2012
4
PODWÓJNY KORPUS
ZABEZPIECZENIE BOCZNE
CENTRALNY SYSTEM BLOKOWANIA SZUFLAD
INNOWACYJNA KONCEPCJA WÓZKÓW NARZ DZIOWYCH
Nowy, 7 szu adowy wózek narz dziowy zosta tak zaprojektowany, by zapewni najwy sz jako przechowywania narz dzi.
Ten wysokiej klasy wózek narz dziowy czy w sobie najnowsz technologi i maksymalny komfort u ytkowania. Przy
znacznym obci eniu wózka do 750 kg oraz adowno ci szu ad 45 kg... wózek ten jest najbardziej wytrzyma ym w swoim
segmencie!
TRWALE WYKO CZONA POWIERZCHNIA
O YSKA