Page 8 - NOVÁ CESTA UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ….

397
189
378
WESTWARD Europe • 2012
8
VYSOCE KVALITNÍ P NA
MODULÁRNÍ SYSTÉM
NOVÉ MODULY PRO NÁ ADÍ
Modulová vložka 2/3
378
x397 mm
MDS...
= Modulová vložka 1/3
MDL...
= Modulová vložka 2/3
MODULY NÁ ADÍ
Optimální organizace vašeho ná adí efektivní a praktickou cestou, speciáln vyvinutá p na EVA dokonale zapadá
do zásuvek vozíku nebo sk ín k na ná adí. S t mito moduly jsou všechny zásuvky dob e organizované, dávají vám
dokonalý p ehled o vašem ná adí a m žete rychle zjistit, zda n které ná adí chybí. Optimáln zvolený rozsah modul
je k dispozici s nej ast ji používaným ru ním ná adím.
DOKONALÝ TVAR
KONTROLA
TRVANLIVÉ
Modulová vložka 1/3
189
x397 mm