Page 7 - NOVÁ CESTA UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ….

WESTWARD Europe • 2012
7
MDS01-27 - Sada nástr ných klí 3/8" - 27 kus
MDS03-36 - Sada bit a p íslušenství - 36 kus
MDS04-16 - Sada rá nových klí s adaptéry - 16 kus
MDS05-10 - Sada otev ených klí - 10 kus
MDS06-20 - Sada nastavitelných / imbusových klí - 20 kus
MDS07-4 - Sada kleští - 4 kusy
MDS08-11 - Sada šroubovák a p esných šroubovák - 11 kus
MDS09-8 - Sada šroubováku s pro lem Torx - 8 kus
MDS10-3 - Sada uzavíracích kleští a gumová pali ka - 3 kusy
MDL01-57 - Sada nástr ných hlavic 1/4"x1/2" - 57 kus
Produkt
Katalogové íslo
TT-07-10/192 W5510.000.005
CZK 16.420,00
Vozík na ná adí s 10 moduly - 192 kus ná adí
VOZÍK NA NÁ ADÍ + SADA NÁ ADÍ - 192 DÍL
Všechny ceny jsou bez DPH a jsou platné do 30.04.2013 – Tiskové chyby vyhrazeny
MDS01
MDS03
MDS04
MDS05
MDS06
MDS07
MDS08
MDL01
MDS09
MDS10