Page 4 - NOVÁ CESTA UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ….

WESTWARD Europe • 2012
4
DVOJITÝ RÁM T LESA
TRVANLIVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
VÝSUVY S VALIVÝMI LOŽISKY
SRAŽENÉ HRANY
CENTRÁLNÍ ZAMYKACÍ SYSTÉM
INOVATIVNÍ KONCEPCE VOZÍKU NA NÁ ADÍ
Nový vozík na ná adí se 7 zásuvkami je speciáln navržen pro spln ní požadavk na ukládání ná adí. Vozík na ná adí vyšší
t ídy kombinuje nejnov jší technologii k poskytnutí maximálního komfortu p i používání. S výrazným statickým zatížením
750
kg na vozík a 45 kg zatížení zásuvek... tento vozík je nejrobustn jší ve svém segmentu!